Logo ProCert
home  |  zoek uw pedicure  |  contact
Gebruikersnaam (e-mail): Wachtwoord:   

Algemene voorwaarden

Toelatingsvoorwaarden voor het KwaliteitsRegister voor Pedicures (KRP) :
Om geregistreerd te worden in het KwaliteitsRegister voor Pedicures dient u aan de volgende voorwaarden te voldoen.

U beschikt over een certificaat, verklaring of diploma'.
  • een erkend en geldig* certificaat diabetische enof reumatische voet (DV en/of RV);
  • een verklaring** dat het onderdeel Risicovoet van het diploma medisch pedicure is behaald;
  • een erkend diploma medisch pedicure
*)
erkend en geldig betekent behaald bij KOC/Philyra, waarvan de datum van afgifte van het certificaat niet langer dan 5 jaar verstreken is op moment van aanmelding voor het KRP.

**)
verklaring: puntenlijst afgegeven door erkende exameninstelling.

Voorwaarden voor handhaving inschrijving :
De voorwaarde voor de handhaving van uw inschrijving is het behalen van voldoende accreditatiepunten en het behalen van de verplichte onderdelen.
Voldoende accreditatiepunten behaald u door het volgen van geaccrediteerde kennisbijeenkomsten.
Kennisbijeenkomsten kunnen plaatsvinden in de vorm van workshops, studiedagen, cursussen, congressen, symposia en praktijkbijeenkomsten. Voor uw deelname aan deze kennisbijeenkomsten worden accreditatiepunten verstrekt. In een periode van drie jaar (= één accreditatieperiode), moet een vooraf vastgesteld aantal punten behaald worden om in het register te kunnen blijven.

Het aantal te behalen punten is afhankelijk van uw kwalificatie.

De verplichte onderdelen van de beleidsperiode 2012- 2014:

1.     Voetonderzoek & Noviteiten

2.     De e-learning code van de voetverzorger van het HBA.
 

Betalingsverplichting
Aan uw inschrijving in het KwaliteitsRegister voor Pedicures zijn jaarlijks registratiekosten verbonden. Deze kunnen uitsluitend worden voldaan d.m.v. automatische incasso.

Voor meer informatie kunt u de website www.kwaliteitsregisterpedicures.nl raadplegen. 

Print
E-mail deze pagina

Voor pedicures