Logo ProCert
home  |  zoek uw pedicure  |  contact
Gebruikersnaam (e-mail): Wachtwoord:   

Accreditatie aanvragen kennisactiviteit

Geregistreerde pedicures volgen kennisactiviteiten om kennis en kunde op peil te houden. Indien u een kennisactiviteit aan wilt bieden aan pedicures, dan kunt u hiervoor accreditatiepunten aanvragen. De beoordeling van de aanvraag vindt plaats op basis van het beleid van ProCERT en het reglement van de betreffende periode. 

Vragen over het aanvragen van accreditatie kunt u stellen via accreditatiepunten@procert.nl

Aanvraagformulier
Voor het aanvragen van accreditatie kunt u gebruik maken van het aanvraagformulier. U kunt het formulier downloaden als word-document en vervolgens alle gevraagde informatie invoegen. U kunt het volledige aanvraagformulier inclusief alle bijlagen sturen aan accreditatiepunten@procert.nl

downloaden van een bestand Aanvraagformulier_accreditatie_Kwaliteitsregister_voor_de_Pedicures_-_juli_2013.docx openen/downloaden...

Procedure
Voor het aanvragen van accreditatie voor een kennisactiviteit geldt een vastgestelde procedure. Deze procedure draagt bij aan een transparante en snelle afhandeling van de aanvraag en beoordeling. De procedure beschrijft onder andere de volgende zaken:

  • Benodigde inhoud van het aanvraagdossier
  • Wijze van indienen aanvraag
  • Variabelen waarop wordt getoetst tijdens de beoordeling
  • Wijze van terugkoppeling beoordeling
  • Kosten per aanvraag
downloaden van een bestand Procedure_beoordeling_accreditatieaanvraag_KRP_1.pdf openen/downloaden...

Kader waarbinnen beoordeling plaatsvindt
De beoordeling van een accreditatieaanvraag vindt plaats binnen een vastgesteld kader. Dit vloeit voort uit het beleid van ProCERT en is vastgelegd in het document 'kadervorming'. Dit document beschrijft onder andere:

  • Minimale voorwaarden waar aan voldaan moet worden om voor accreditatie in aanmerking te komen.
  • Factoren die een rol spelen bij de totstandkoming van het aantal punten.
  • De categorieën waarbinnen een activiteit ingedeeld kan worden.
downloaden van een bestand Kadervorming_beoordeling_accreditatieaanvraag-KRP.pdf openen/downloaden...

Beroepscompetentieprofiel Medisch Pedicure
Om voor accreditatie in aanmerking te komen, dient de activiteit een bijdrage te leveren aan de realisatie van competenties, zoals omschreven in het beroepscompetentieprofiel medisch pedicure.

downloaden van een bestand Beroepscompetentieprofiel_Medisch_Pedicure_(HBA_v_sept_2011).pdf openen/downloaden...

Reglement kwaliteitsregister 1  januari 2015
Vanaf 1 januari start een nieuwe beleidsperiode in het KRP. Bijgaand reglement wordt per 1 januari 2015 van toepassing. Het document beschrijft belangrijke zaken die op het register van toepassing zijn zoals voorwaarden, regelingen, etc. 

downloaden van een bestand Reglement_KRP_-_1_januari_2015_1.pdf openen/downloaden...

Reglement College van Beroep en Bezwaar
Indien een accreditatieaanvraag geheel of gedeeltelijk wordt afgewezen kan de aanvrager bezwaar aantekenen. Op een bezwaarprocedure zijn de voorwaarden van toepassing, zoals deze worden beschreven in het document ‘Reglement College van Beroep en Bezwaar’.

downloaden van een bestand Reglement_College_van_Beroep_en_Bezwaar.pdf openen/downloaden...

Direct naar

Ook interessant