Logo ProCert
home  |  zoek uw pedicure  |  contact
Gebruikersnaam (e-mail): Wachtwoord:   

Accreditatie aanvragen kennisactiviteit

Om de registratie in het KRP te behouden moeten geregistreerde pedicures bij- en nascholing volgen. Hiervoor kunnen ze programma's volgen die zijn geaccrediteerd binnen het KRP. Aanbieders van relevante programma's kunnen hun programma ter accreditatie aanbieden bij ProCert. 

Om accreditatie aan te vragen, moet u ingelogd zijn. U kunt alleen inloggen als u bent ingeschreven in het KRP. Als u nog niet bent ingeschreven als kennisaanbieder in het KRP, kunt u dit doen via het inschrijfformulier

Beoordelingskader
Om voor accreditatie in aanmerking te komen, moet een programma een relevante bijdrage leveren aan de kwaliteitsontwikkeling, zoals deze binnen de kaders van het KRP wordt nagestreefd. Hiervoor hanteert de commissie een beoordelingskader. Dit document beschrijft:
  • welke programma's voor accreditatie in aanmerking komen
  • aan welke voorwaarden een programma moet voldoen
  • hoe de weging en toekenning van accreditatiepunten tot stand komt

Procedure
Voor het aanvragen van accreditatie voor een kennisactiviteit geldt een vastgestelde procedure. Deze procedure draagt bij aan een transparante en snelle afhandeling van de aanvraag en beoordeling.

1. Log in bij Mijn KRP
Het indienen van een beoordelingsverzoek verloopt via een link bovenaan deze pagina. Bestaande aanbieders hebben toegang door in te loggen op de website. Indien u nog geen account heeft, dan kunt u dit aanvragen via het kennisaanbieder inschrijf formulier links in het menu. 

2. Vul het aanvraagformulier in
Via de link Naar het aanvraagformulier start u met het indien van het beoordelingsverzoek.

3. Controle dossier
Als u het aanvraagformulier volledig heeft doorlopen, dan volgt een eerste beoordeling van het dossier. Daarbij wordt gekeken of alle benodigde informatie aanwezig en duidelijk is. Indien er zaken ontbreken ontvangt u hierover van ons bericht met het verzoek deze alsnog aan te vullen. Als het dossier compleet is wordt het ter beoordeling voorgelegd aan de commissie inhoudsdeskundigen.

4. Beoordeling commissie inhoudsdeskundigen
De commissie van inhoudsdeskundigen beoordeelt het programma inhoudelijk. De commissie beoordeelt het dossier op relevantie, of de werkvormen hierop aansluiten. Vervolgens vindt weging plaats, waarna er accreditatiepunten worden toegekend. Daarnaast wordt het programma ingedeeld in een domein. 

5. Validering beoordeling
De beoordeling door de commissie van inhoudsdeskundigen wordt gevalideerd door ProCert. Daarbij wordt gekeken of het proces goed is doorlopen en de beoordeling in lijn is met het beleid van ProCert. 

6. Terugkoppeling uitkomst beoordeling
Na succesvolle beoordeling ontvangt u een terugkoppeling van de uitkomst van de beoordeling. Bij accreditatie van het programma wordt dit direct toegevoegd aan het cursusaanbod van het KRP. 
Kosten beoordeling
De kosten voor beoordeling bedragen € 150,- voor commerciële partijen, € 100,- voor niet-commerciële partijen (bijvoorbeeld zorggroepen en pedicure-groepen). Bedragen zijn exclusief btw. 
Doorlooptijd
Zodra wij over het volledige aanvraagdossier beschikken, mag u normaliter binnen vier weken uitsluitsel van de beoordeling ontvangen.

Beroepscompetentieprofiel Medisch Pedicure
Om voor accreditatie in aanmerking te komen, dient de activiteit een bijdrage te leveren aan de realisatie van competenties, zoals omschreven in het beroepscompetentieprofiel medisch pedicure.

downloaden van een bestand Beroepscompetentieprofiel_Medisch_Pedicure_(HBA_v_sept_2011).pdf openen/downloaden...

Reglement College van Beroep en Bezwaar
Indien een accreditatieaanvraag geheel of gedeeltelijk wordt afgewezen kan de aanvrager bezwaar aantekenen. Op een bezwaarprocedure zijn de voorwaarden van toepassing, zoals deze worden beschreven in het document ‘Reglement College van Beroep en Bezwaar’.

downloaden van een bestand Reglement_College_van_Beroep_en_Bezwaar.pdf openen/downloaden...

Direct naar

Ook interessant