Logo ProCert
home  |  zoek uw pedicure  |  contact
Gebruikersnaam (e-mail): Wachtwoord:   

Criteria kennisbijeenkomst

Een kennisprogramma levert een bijdrage aan de handhaving of vergroting van de kennis en vakbekwaamheid op het vakgebied van de gespecialiseerde pedicure.

Voorbeelden kennisactiviteiten:
 • Opleidingen, congressen, cursussen, workshops, beurzen of lezingen.
 • Examenonderdelen van het diploma voor medisch pedicure.
 • Activiteiten van een brancheorganisatie.
   
Mogelijke kenmerken:
 • Het programma bestaat is gerelateerd aan het beroepscompetentieprofiel medisch pedicure. 
 • Het programma is gericht op het bedrijfsmatig uitoefenen van het beroep pedicure
 • Het programma betreft een algemene ledenvergadering van een brancheorganisatie
 • Het programma betreft de participatie in een werkgroep of projectgroep ten behoeve van projecten die de ontwikkeling van de branche betreffen
   
Criteria voor een kennisbijeenkomst zijn:
 • Kennisbijeenkomsten gericht op de branche (congres/symposium/studiedag/cursus/(praktijk)training,lezingen e.d.)
 • Vakinhoudelijk (bijdrage aan verhoging van de kwaliteit van beroep en beroepsuitoefening)
 • Nieuwe kennis of vaardigheden
 • Aansluiting bij recente ontwikkelingen op vakgebied
 • Aansluiting bij geldende voorschriften (Code en Richtlijnen)
 • Toepasbaar in beroepsuitoefening
 • Aansluiting bij het Beroepscompetentieprofiel
 • Branche ontwikkelingen (bijdrage aan de verhoging van de kwaliteit van het niveau van beroepsuitoefening)
 • Deelname aan werkgroep of projectgroep ter bevordering van kennis, vaardigheden en attitude
 • Evaluatie van een kwaliteitsrichtlijn
 • Curriculumontwikkeling; verhoging van individueel niveau van beroepsuitoefening
 • Opscholing
   
Aan activiteiten die geschikt zijn voor opname in het register worden punten toegekend. Een (gekwalificeerd) beroepsbeoefenaar moet gedurende een bepaalde periode het aantal punten behorende bij de kwalificatie behalen. Dit wordt bijgehouden in het accreditatiepuntensysteem.

Direct naar

Ook interessant