Logo ProCert
home  |  zoek uw pedicure  |  contact
Gebruikersnaam (e-mail): Wachtwoord:   

Kwaliteitsregister voor de Pedicure

ProCERT heeft het Kwaliteitsregister voor de Pedicure (KRP) ontwikkeld om de kwaliteit te verbeteren en borgen. Zorgverzekeraars, ketenpartners en consumenten verlangen van pedicures dat ze hun kennis en vaardigheden op peil houden. Net als andere beroepsgroepen kennen de pedicures hiervoor een eigen systeem van kwaliteitsontwikkeling.

Inzicht in kwaliteit
De zorg ontwikkelt zich naar een markt waarin zorgverleners steeds meer gaan samenwerken. In deze markt groeit de behoefte aan professioneel gespecialiseerde pedicures die werken volgens een afgesproken protocol, een richtlijn. In het register zijn de kwaliteiten van de beroepsgroep vastgelegd. Het systeem biedt de mogelijkheid aan consumenten en ketenpartners om inzicht te krijgen in de kwaliteit van de geregistreerde pedicure en dus in de behandeling.

Transparant
Het registratiesysteem is zodanig ontwikkeld dat het pedicureberoep transparant is en de kwaliteit van het beroep en de beroepsuitoefening geborgd wordt. Een van de voorwaarden daarbij is, dat het registratiesysteem aansluit bij de kwaliteitsnormen van de brancheorganisatie.

Kwaliteitsnormen:
  • Vakbekwaamheid: geformuleerd in het beroepscompetentieprofiel (bcp) Medisch Pedicure, of hier direct ondersteunend aan en passend binnen het (medische) karakter van het beroep.
  • ​Branchevereisten: deze worden door de branche vastgesteld met als doel de beroepsattitude en beroepsuitoefening op een hoger niveau te brengen. Hieronder kunnen bijvoorbeeld vallen: richtlijnen en gewenste innovaties van het beroep.
  • Actualisatie van kennis en kunde: het kwaliteitsregister en daaruit voortvloeiend de toelatingsvoorwaarden, hebben tot doel het beroep continu aan te laten sluiten op de maatschappelijke ontwikkelingen.
  • Kwaliteitsbewust handelen: binnen de normen van de branche als integraal onderdeel van de beroepsuitoefening teneinde een continue verbetering en borging van kwaliteit.

Beleidsdocument 2015-2020

Stichting ProCERT stelt telkens voor een periode van 5 jaar haar beleid vast. Het beleid is samengevat in een beleidsdocument. In dit document worden de grote lijnen van het beleid voor de periode 2015-2020 uiteengezet, rekening houdend met belangrijke ontwikkelingen in de markt.

downloaden van een bestand Beleidsdocument_ProCERT_2015-2020.pdf openen/downloaden...

Reglement kwaliteitsregister 1 januari 2015

Vanaf 1 januari start een nieuwe beleidsperiode in het KRP. Bijgaand reglement wordt per 1 januari 2015 van toepassing. Het document beschrijft belangrijke zaken die op het register van toepassing zijn zoals voorwaarden, regelingen, etc. 

downloaden van een bestand Reglement_KRP_-_1_januari_2015.pdf openen/downloaden...

Direct naar

Ook interessant