Logo ProCert
home  |  zoek uw pedicure  |  contact
Gebruikersnaam (e-mail): Wachtwoord:   

Specialisaties

 
Wat doet een pedicure?
Een pedicure verzorgt de voeten van mensen met alledaagse voetproblemen. Voorafgaand aan de behandeling voert zij een voetonderzoek uit en maakt zonodig blauwdrukken van de te behandelen voeten. De pedicure kan onder meer adviseren ten aanzien van schoeisel, persoonlijke hygiëne en huidverzorging. In de behandeling verzorgt hij/zij nagels, verwijdert eelt en –indien aanwezig- likdoorns. Hiervoor wordt machinaal en handmatig instrumentarium gebruikt.

Pedicure met een aantekening DV en/of RV
Een pedicure kan in het bezit zijn van een aantekening 'voetverzorging bij diabetici' (DV) en/of 'voetverzorging bij reumapatiënten' (RV). Naast een basisvoetbehandeling is hij/zij gespecialiseerd in het geven van een voetbehandeling bij diabetici en/of reumapatiënten. De meeste zorgverzekeraars vergoeden de behandeling bij diabetici en sommige maatschappijen vergoeden eveneens de voetbehandeling van reumapatiënten.

Medisch pedicure
Een medisch pedicure is een pedicure die naast de basisopleiding een kopstudie ‘medisch pedicure’ heeft doorlopen, waardoor zij alle soorten risicovoeten kan behandelen, waaronder die van diabetespatiënten. Zij heeft de beschikking over specialistische technieken waarmee zij complexere voet- en nagelproblematiek kan behandelen. Zij is geregistreerd in het KwaliteitsRegister voor Pedicures.

Risicovoeten
De zogenaamde risicovoeten kunnen onder andere ontstaan zijn ten gevolge van reuma, diabetes, spasticiteit, ouderdom en verwaarlozing. De (medisch) pedicure is speciaal opgeleid voor de behandeling van deze doelgroepen.

Pedicure met een aantekening diabetes
Een pedicure met een aantekening diabetes heeft de basisopleiding pedicure met goed gevolg afgesloten en zich vervolgens enkelvoudig gespecialiseerd in de instrumentele behandeling en verzorging van de voet van een diabetespatiënt. Zij is geregistreerd in het KwaliteitsRegister voor Pedicures.

Pedicure met een aantekening reuma
Een pedicure met een aantekening reuma heeft de basisopleiding pedicure met goed gevolg afgesloten en zich vervolgens enkelvoudig gespecialiseerd in de instrumentele behandeling en verzorging van de voet van een reumapatiënt. Zij is geregistreerd in het KwaliteitsRegister voor Pedicures.

Vergoeding zorgverzekeraars
De behandeling bij diabetici wordt vergoed vanuit de basisverzekering. De overige behandelingen worden vergoed vanuit de aanvullende verzekeringen. Zie hiervoor dekking zorgverzekeraars.

Transparant
Met ons open en transparante systeem maken we de behaalde kennis en kunde van geregistreerde (medisch) pedicures inzichtelijk. Geregistreerde (medisch) pedicures verplichten zich tot het behalen van accreditatiepunten door bij- en nascholingen. Zij werken volgens de Richtlijnen ‘Behandeling van voeten van personen met diabetes mellitus’ en ‘Behandeling van voeten van personen met een reumatische aandoening, welke beroepsspecifieke aanvullingen zijn op bestaande (algemenere) richtlijnen.

Voor pedicures