Logo ProCert
home  |  zoek uw pedicure  |  contact
Gebruikersnaam (e-mail): Wachtwoord:   

Accreditatiepunten

Het accreditatiepuntensysteem is onderdeel van het KRP. Met dit systeem wordt kennis en kunde op het vakgebied geborgd. Dit systeem is gebaseerd op een accreditatieformat dat telkens voor een periode van drie jaar wordt vastgesteld.

Programma's
Kennisaanbieders kunnen hun kennisprogramma’s hiervoor bij ons indienen. De programma’s worden getoetst aan een vastgesteld aantal criteria. Bij twijfel vragen we onder andere advies aan de ProVoet commissie vakbekwaamheid. De aangeboden kennisprogramma's vind je op deze site.

Kwalificaties
  • DV: voetverzorging bij diabetes (enkelvoudig gespecialiseerd)
  • RV: voetverzorging bij reumapatiënten (enkelvoudig gespecialiseerd)
  • DV/RV: combinatie van beiden (meervoudig gespecialiseerd)
  • Risicovoet: in opleiding tot medisch pedicure (beschikt over DV/RV)
  • MP: medisch pedicure (breed gespecialiseerd)
Accreditatiepunten
In een periode van 3 jaar (met uitzondering van risicovoet) moet je een vastgesteld aantal punten per kwalificatie halen. Zie onderstaande tabel voor een overzicht van het aantal te behalen punten en de categorieën die van toepassing zijn.
Kwalificatie DV RV DV/RV Risicovoet MP
Te behalen accreditatiepunten 60 60 90 n.v.t. 100
Punten uit categorie beroeps/ branchevereisten 60 60 Min. 80 n.v.t. 0 - 100
Punten uit categorie vrije ruimte geen geen Max. 10 n.v.t. 0 - 100
Categorieën
De kennisactiviteiten die zijn opgenomen in het cursusaanbod zijn onderverdeeld in drie categorieën: beroepsvereisten, branchevereisten en vrije ruimte.

Beroepsvereisten
In de categorie beroepsvereisten zijn activiteiten opgenomen die vallen binnen het beroepscompetentieprofiel (bcp) medisch pedicure. Deze dragen bij aan de vakbekwaamheid, zoals deze in het bcp is geformuleerd.

Branchevereisten
De branchevereisten worden door de branche vastgesteld met als doel de beroepsattitude en beroepsuitoefening op een hoger niveau te brengen. Binnen deze categorie vallen bijvoorbeeld de verplichte activiteiten uit het KRP.

Vrije ruimte
Activiteiten uit de categorie vrije ruimte leveren wel een bijdrage aan relevante kennisvermeerdering voor de beroepsgroep, maar passen niet in de categorieën beroepsvereisten en branchevereisten. Punten in deze categorie tellen alleen mee voor het te behalen aantal punten voor pedicures DV/RV, Risicovoet en medisch pedicures.